Urăm bun venit vizitatorilor şi celor care doresc să studieze!

    Piatra de temelie a Campusului Universitar din Sfântu Gheorghe a fost pusă în vara anului 2006 în zona rezidenţială Simeria. Astăzi funcţionează ca un centru de formare profesional foarte modern, preconizându-se ca pâna la sfârşitul anului lucrările să fie finalizate în totalitate.

    Campusul dispune de 3 amfiteatre, 14 săli de curs, 28 de săli seminar, 8 laboratoare, 6 laboratoare de informatică şi o aula multifuncţională, toate puse la dispoziţia viitorilor şi actualilor studenţi. Desigur, toate acestea vor fi întregite cu facilităţi de cercetare, biblioteci de specialitate, săli de lectură moderne, un centru de fitness, săli destinate pentru programe de agrement, activităţi ştiinţifice şi culturale.

    Accesarea acestui site facilitează obţinerea cu uşurinţă a informaţiilor legate de activitatea didactică pe specializări, linii de studiu, forme de învăţământ.

    Cu binecuvântarea şi ajutorul lui Dumnezeu, sper ca profesorii şi studenţii să aibă succes, pentru ca împreună să putem face fata provocărilor şi aşteptărilor moderne ale timpului nostru.

    Noi, cadrele didactice şi personalul administrativ lucrăm împreună pentru ca aspiraţiile studenţilor să fie pe deplin satisfăcute, şi să insuflăm respect faţă de sarcina nobilă, pe care laureatul premiului Nobel, Albert Szent-Györgyi a formulat-o în felul următor:
               "Să ne construim propria lume
               a frumuseţii, a sincerităţii, a armoniei, a bunăvoinţei
               şi a echităţii."

            Dr. Nagy Attila
           Directorul Extensiei Universitare Sfântu Gheorghe

AnunŢuri în anul universitar 2013/2014

 

Pe data de 18 ianuarie 2014 (sâmbătă), ora 8 se va ţine examen la disciplina Instruire pe calculator (Modulul pedagogic).

În atenţia studenţilor de la Modulul pedagogic! În data de
30 noiembrie 2013 (sâmbătă) se va ţine cursul la disciplina Modulul pedagogic.

contact

Adresa: str.Stadionului Nr.14 RO-520050, Sfântu Gheorghe
Telefon: +(40)267-352 805
Fax:      +(40)267-352 805
E-mail: extensieusfg@gmail.com
Web:     http://extensii.ubbcluj.ro/sfantugheorghe