Aşezată într-o zonă cu puternic caracter etnic, Extensia Universitară Sfântu Gheorghe, ca parte a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, asigură pregătirea studenţilor şi cercetătorilor în condiţii de egalitate atât în limba română cât şi în limba maghiară.

    Prin existenţa ei, contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere social, economic şi cultural în concordanţă cu nevoile societăţii. Ca parte a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, promovează gândirea liberă, libertăţile academice, recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale individului, valorile democratice, transparenţa, şi nu în ultimul rând principiul supremaţiei legii.

    Prin programele sale de actualitate, în domeniile Economic, Ştiinţa mediului şi Administraţiei publice, Extensia vine în întâmpinarea aspiraţiilor tinerilor ca aceştia să facă faţă solicitărilor de pe piaţa muncii.

            Lect.Univ.Dr. Laura Olteanu
           Directorul Extensiei Universitare Sfântu Gheorghe


Anul universitar 2015/2016

     

contact

Adresa: str.Stadionului Nr.14 RO-520050, Sfântu Gheorghe
Telefon: +(40)267-352 805
Fax:      +(40)267-352 805
E-mail: extensieusfg@gmail.com
Web:     http://extensii.ubbcluj.ro/sfantugheorghe